طب معالجوی

طب معالجوی

ریاست پوهنځی

هومان محب، فرزند غلام قادر محب

 • محل سکونت اصلی: قریة برناآباد ولسوالی غوریان ولایت هرات؛
 • تولد 21/10/1358‌؛
 • دوران ابتدائی در کشور ایران در زمان مهاجرت؛
 • دوران متوسطه و لیسه در ولسوالی غوریان ولایت هرات؛
 • دوران دانش‌گاه فاکولتة طب معالجه‌وی پوهنتون هرات؛
 • ‌پس از فراغت از فاکولته طب معالجه‌وی، فعالیت به صورت رضاکار در شفاخانة حوزه‌وی هرات در بخش داخله برای مدت دو سال؛
 • ‌برای مدت یک سال به صورت رسمی در بخش داخلة شفاخانه حوزه‌وی هرات؛
 • ‌پس از سپری‌کردن امتحان کانکور تخصص مدت سه سال دوران آموزش تخصص در شفاخانة حوزه‌وی هرات در بخش صحت روانی
 • ترینر ملی صحت روانی از مدت 9 سال قبل؛
 • مالک و مسؤول کلینیک ترک اعتیاد واجد محب از مدت 8 سال قبل؛
 • مسؤول بخش عقلی ـ عصبی شفاخانة کیمیا از مدت 6 سال قبل؛
 • سابقة تدریس در موسسة تحصیلات عالی اشراق در بخش روان‌شناسی برای مدت یک سال؛
 • تدریس در مؤسسه تحصیلات عالی هریوا در بخش ‌ستوماتولوژی برای مدت یک سال؛
 • تدریس در پوهنتون جامی در فاکولتة طب معالجه‌وی برای مدت یک سال؛
 • تدریس در پوهنتون غالب در فاکولتة طب معالجه‌وی از سال 1395 تا حال؛
 • معاو‌نیت فاکولتة طب معالجه‌وی غالب برای مدت 6 ماه.

معرفی پوهنځی طب معالجه‌وی

این پوهنځی با داشتن دو دیپارتمنت کلینیک و پاراکلینیک و حدود 80 استاد با تجربه با سویة تحصیلی Ph.D و ماستر، ادارۀ فعال و کارمندان اداری مجرب امور‌ اکادمیک و اداری خود را سر و سامان می‌دهد.

این پوهنځی در سال ۱۳۸۹ با جذب ۱۲۰ محصل فعالیت خود را آغاز کرد که خوش‌بختانه اولین دورۀ دکتران طب غالب، پس از آموزش‌های پاراکلینیکی و کلینیکی و سپری‌نمودن یک سال ستاژ در شفاخانة حوزه‌وی هرات‌، کابل و کشور هند، مطابق قرار داد و تفاهم‌نامة ریاست پوهنتون غالب با شفاخانة حوزه‌وی هرات و شفاخانه‌های کادری در مرکز و خارج از کشور، در میانه‌های ماه جدی سال ۱۳۹۵ فراغت شان را را جشن گرفتند، که از آن جمله ۳۱ تن با موفقیت امتحان ورودی تخصص وزارت صحت عامه را سپری نمودند. به همین‌ترتیب از جمع اولین‌دورۀ فارغان، چهار تن در کادر علمی پوهنځی طب‌ معالجه‌وی غالب، به صفت استاد پذیرفته شدند.

به دنبال آن، دومین‌دورة فارغان طب معالجه‌وی غالب، در میانه‌های ماه اسد سال ۱۳۹۶ فراغت شان را جشن گرفتند.

داشتنِ روابط قانون‌مند و منظم با شفاخانه‌های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخانة کادری فعال، بیش از ده لابراتوار مجهز، سیمی لابراتوارها، کتاب‌خانة اختصاصیِ قوی، فضای تحصیلی مناسب‌، داشتن نصاب و مفردات روز‌ آمد، داشتن کتاب‌های درسی و مُمِد درسی، استفاده از تکنالوژی معلوماتی و تدویر سمینارها و کنفرانس‌ها و توجه ویژه به کارهای علمی تحقیقی، از ویژه‌گی‌های این پوهنځی به حساب می‌روند.

درحال حاضر پوهنځی طب معالجه‌وی غالب دارای ده‌ها صنف درسی با ابعادِ مختلف و مجهز به وسایل و لوازم مدرن درسی، شامل پروجکتور، اسکرین، کمپیوتر، تختۀ سفید و سیستم سه‌گانۀ برق می‌باشد، که صد‌ها محصل دختر و پسر روزانه مصروف آموزش دانشِ مسلکی استند، که توسط ده‌ها تن استادان دایمی و باالمقطعِ آقا و خانم به آن‌ها تدریس می‌گردد. پوهنځی طب معالجه‌وی غالب در ولایت هرات هم‌کاری‌های علمی و تخنیکی پوهنتون دولتی، ریاست صحت عامۀ هرات، ‌شفاخانه‌ها و کلینیک‌های خصوصی و تعدادی از سکتورهای ذی‌ربط دیگر را به هم‌راه دارد.

رئیس پوهنځی‌ تحت نظر و هدایت رئیس پوهنتون، امور محولۀ  اکادمیکی و اداری را به پیش می‌برد. رئیس پوهنځی،‌ تمام امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی ‌و هم‌چنان ریاست شورای علمی پوهنځی را به عهده دارد. کارهای اداری این پوهنځی به‌وسیلة مدیریت اجرائیه‌وی و مدیریت تدریسی تحت نظر ریاست پوهنځی  به پیش بُرده می‌شود.

تدریس در این پوهنځی‌ با هم‌کاری استادان مجرب و تحصیل‌یافته‌گانی به درجه‌های دکترا و ماستری به پیش برده می‌شود. هم‌چنان تطبیقات در لابراتوارها توسط استادان ماستر و لیسانسِ مسلکی در رشته‌های مربوط‌ انجام می‌یابد. امید می‌رود که در آینده با جذب دکتوران واجدِ شرایط به کادر علمی، به‌خصوص فارغان پوهنتون  و فراهم‌ساختن زمینۀ آموزش آنان به سطح تخصصی در رشته‌های مختلف طبابت، از یک‌طرف کادر علمی کافی برای تربیۀ آینده‌گان میسر گردد و از طرف دیگر، با تقدیم فارغ‌التحصیلان جوان و آموزش‌دیده‌ به جامعه، این پوهنتون، ‌سهم خود را در خدمت‌گزاری به جامعه، که همانا تأمین صحت برای همه می‌باشد، ادا نماید.

دیدگاه (OUR VISION)

پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، در نظر دارد با برنامه‌های دقیقِ درسی و تحقیقاتِ متناسب با نیازهای ملی، از نگاه کمی و کیفی، از جملۀ دانش‌گاه‌های تحقیقی و تولید‌کنندۀ علم در سطح کشور قرار گیرد.

رسالت (OUR MISSION)

‌ پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، زمینة تحصیلات عالی طبی را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش مهیا می‌گرداند و در راستای تولید پدیده‌های بدیعِ علمِ طبابت، با ایجاد مجموعه‌های کوچک‌تر، با کارآیی بالاتر، جهت ترقی و تعالی کشور و خدمت به جامعه تلاش می‌کند.

اهداف استراتیژیک

 هدف این پوهنځی مانند سایر بخش‌های تشکیلاتیِ پوهنتون غالب، تربیه و آماده‌سازیِ افراد فنی و مسلكی و دانش‌جویانِ مسلط در رشته‌های پاراکلینیکی و کلینیکی، به‌خاطر سهیم‌شدن شان در احیا‌ و تقویۀ ساختار تخصصی طبی و اعتماد‌سازیِ مجدد در زمینۀ مسلک مقدس طبابت و هم سهم‌گیری در بازسازی فیزیكی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كشور می‌باشد

ضرورت و اهمیت

ولایت هرات، دومین ولایت پُرنفوس کشور بوده و در غرب افغانستان، به عنوانِ مرکزیت ولایات هم‌جوارِ خود را در تمام ساحات فعالیت‌های اجتماعی، من‌جمله تهیه و عرضة خدمات صحی را تحت پوشش خود قرار داده است.

‌پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، یکی از مراکز علمی و تحقیقی در سطح افغانستان می‌باشد. هدف از تأسیس این پوهنځی در چوکات پوهنتون غالب در هرات، تربیة نسلِ جوان در بخش طب معالجه‌وی و در آینده‌ها متخصصان و کادرهای علمی در رشته‌های مختلف تداوی‌های معالجه‌وی، تخصصی، وقایه‌وی، تحقیقات و مطالعات علمی در راستای شناسایی پتالوژی امراض در بین جامعه، کنترول و یا محو آن امراض و بالآخره، تقدیم افرادی دارای تجربة مسلکی برای مؤسسات دولتی و غیردولتی، جهت فراهم‌‌ساختن زمینة تحقیقات و مطالعات جدید علمی برای انکشاف و هرچه به‌تر‌شدن و بیش‌ترشدن خدمات صحی و دست‌یابی به روش‌های جدید علمی جهت جلوگیری، کنترول و محو امراض انسانی و تأمین صحت برای همه و جامعة سالم‌ می‌باشد.

بنابه نیازمندی مبرم جامعه در این حوزه، به کادر تربیه‌شده در ساحة طبابت، ضرورت فعال‌شدن مراکز تربیه‌وی جوانان در رشتۀ طب معالجه‌وی احساس می‌شد، که به همین ارتباط آموزش جوانان واجد شرایط در پوهنځی طب معالجه‌وی به تاریخ ۲۶ / ‌02 / ‌۱۳۸۹ با جذب اولین‌گروه محصلان از طریق کانکور، در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی غالب، تدریس عملاً آغاز گردید. تدریس علوم طبی براساس کاریکولم تهیه‌شده در وزارت تحصیلات عالی ادامه دارد.

کریکلوم پوهنحی طب معالجوی